+370 699 28414 ramuciukc@gmail.com hide hide hide

Domeikavos

Domeikavos laisvalaikio salė – tai daugiafunkcinis kultūros centras, besinaudojantis moderniomis techninėmis priemonėmis, atviras visuomenei, tenkinantis bendruomenės narių saviraiškos poreikius, patrauklus teikiamomis paslaugomis. Kultūros centro darbuotojai – kvalifikuoti, iniciatyvūs, gebantys operuoti informacijos srautais, gerbiantys save ir kiekvieną visuomenės narį – specialistai. Meno kolektyvai – šiuolaikiški, puoselėjantys lietuvių tautinę savimonę.

Darbo laikas

Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės darbo grafikas

Darbo laikas priklausomai nuo vykstančių renginių gali keistis.

Istorija

Sovietmečiu Voškonių kaime pastatyti kultūros namai buvo vienintelis Domeikavos seniūnijoje kultūrai puoselėti skirtas pastatas. Domeikavos kaime šią funkciją atliko Domeikavos aštuonmetė mokykla. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę įsteigti kultūros darbuotojų etatai įvairių sričių specialistams leido profesionaliau  rengti kultūrines programas, steigti meno mėgėjų kolektyvus. 1998 metais Stunžėnų šeimos ir Domeikavos seniūnijos bendruomenės narių iniciatyva duris atvėrė naujas kultūros židinys –  Kauno apskrities liaudies  muzikos klubas ,,Domeikavos seklyčia“. Čia buvo organizuojami etninės kultūros seminarai, liaudies meistrų parodos, susitikimai, buvo leidžiamas laikraštis.

Vėliau įkurtas kultūros centras, tačiau, kadangi atskiro kultūros centro pastato nebuvo, kultūrinė veikla buvo vykdoma  Domeikavos gimnazijoje, seniūnijos salėje, Domeikavos bažnyčioje, V. Andziulio pogrindžio spaustuvės muziejuje, šiltu metu – lauke. Po 2014 m. vykdytos reorganizacijos kultūros centras buvo perklasifikuotas į Domeikavos laisvalaikio salę.

Šiuo metu Domeikavos laisvalaikio salėje veikia šie meno mėgėjų kolektyvai:

  • “Versmė” (mišrus choras)

  • “Domeikavos seklyčia“ (liaudiškos muzikos kapela)

  • „Džiaukis“ (tautinių šokių kolektyvas)

  • Senjorų dainos ir poezijos klubas „Obelėlė”

Domeikavos laisvalaikio salėje sudaromos bendradarbiavimo, barterinių mainų abipusės naudos sutartys su įstaigomis ir organizacijomis bei pavieniais asmenimis.

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Mišrus choras „Versmė“

Pirmadienis – moterys atskirais balsais 19.00 – 21.00
Antradienis – vyrai atskirais balsais 18.30 – 21.00
Trečiadienis – choras „Versmė“ 19.00 – 21.00
Ketvirtadienis – senjorų „Dainos klubas“ 12.00 – 13.00

Liaudiškos muzikos kapela „Domeikavos Seklyčia“

Antradienis 18.00 – 20.30
Trečiadienis 18.00 – 20.30

Tautinių šokių kolektyvas „Džiaukis“
Antradienis 20.00 – 22.00
Ketvirtadienis 20.00 – 22.00