+370 699 28414 ramuciukc@gmail.com hide hide hide

Veiklos sritys

• Kultūros paveldo ir vertybių saugojimas;
• Kultūrinių paslaugų organizavimas;
• Meno mėgėjų kolektyvų veikla;
• Profesionalaus meno sklaida.

Mūsų misija – kurti naujas ir puoselėti esamas kultūros tradicijas, organizuoti šventes, koncertus, parodas bei kitus kultūrinius renginius, inicijuoti, kurti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių, užtikrinti kultūros prieinamumą jos vartotojui. Laisvalaikio salėms sudaryti sąlygas ir aprūpinti reikiamomis priemonėmis profesionaliam ir mėgėjų menui vystyti.